Generelle forretningsvilkår (AGB) Stiftung Gralsbotschafts, Stuttgart

Gyldig fra: 28.11.2022

1. Gjelder for

1. De generelle forretningsvilkårene nedenfor gjelder for alle forretningsforhold mellom deg som kunde og oss, Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Tyskland (heretter også kalt “Stiftelsen”, “vi”, “oss”). Det er den utgaven av våre generelle forretningsvilkår som er gyldig på bestillingstidspunktet som er utslagsgivende.

2. Avvikende betingelser fra kunden som utfører bestillingen anerkjennes ikke, med mindre vi godkjenner dette skriftlig.

3. Varene og ytelsene som vi tilbyr tilpasses forbrukeren. I henhold til disse generelle forretningsvilkårenes formål er en „Forbruker“ enhver privatperson som inngår kontrakten til et formål som i hovedsak hverken kan tilordnes hans forretning eller selvstendige virksomhet (§ 13 BGB).

2. Inngåelse av kontrakt

1. Presentasjon av varer og ytelser representerer ikke et bindende tilbud om å inngå en kjøpskontrakt. Når du utfører din bestilling gir du et forpliktende tilbud om å inngå en kjøpskontrakt for varen og ytelsene i oppdraget.

2. Kjøpskontrakten opprettes når varen leveres, med unntak av bestillinger der du har valgt forhåndsbetaling (Giropay, Microsoft Pay, Google Pay, Apple Pay, kredittkort eller Paypal), når den bestemte varen sendes til deg. Ved bestilling av digitalt innhold inngås kontrakten ved nedlasting, og ved bestilling av tjenester når regningen tilsendes. Bekreftelse av inngått bestilling er ikke godkjenning av ditt tilbud. Det informerer kun om at vi har motta bestillingen.

3. Priser, forsendelseskostnader, leveringsbetingelser

1. Såfremt det ikke er avtalt annet, gjelder prisene som er angitt på vår internettside på datoen for kontraktinngåelsen. Regningen forfaller 30 dager etter utstedelse. Alle priser er sluttpriser, de inneholder også lovpålagt merverdiavgift.

2. Ved bestilling av forsendelsesproduktene påbeløper det seg også ekstra forsendelseskostnader i tillegg til produktprisene:

Land Fraktkostnader
DE, AT, HU 0 EUR
FR 4,00 EUR
EU 0-10 kg: 8,50 EUR
10-25 kg: 15 EUR
>25 kg: 30 EUR
Verden 0-10 kg: 12,50 EUR
10-25 kg: 25 EUR
>25 kg: 50 EUR

3. Det påbeløper seg ingen forsendelseskostnader for bestilling av nedlastningsprodukter. Kjøpte nedlastningsprodukter er tilgjengelig når som helst via nedlastningslink sendt per e-post eller i din brukerkonto under „Mine nedlastede varer“:

https://nb-international.gralsbudskap.org/downloadable/customer/products/

Muligheten for å laste ned på nytt er en frivillig tjeneste som vi kan endre, avbryte eller avbryte når som helst.

4. Våre leveringstider

Leveringstid innen Tyskland for forsendelsesprodukter er 1-3 arbeidsdager, for forsendelse i andre medlemsland i den Europeiske Union (EU) og den Europeiske frihandelssonen (EFTA) 5-12 arbeidsdager, og i andre land 15-30 arbeidsdager.

5. Betalingsmåter og betalingsbetingelser

1. Du kan betale med kredittkort, med internettbetalingsservice (PayPal) eller med faktura med bankoverføring til stiftelsens oppgitte konto ved følgende betingelser:

2. Giropay, Microsoft Pay, Google Pay, Apple Pay, Kredittkort: Betalingsavvikling av din bestilling med Giropay, Microsoft Pay, Google Pay, Apple Pay, kredittkort utføres via Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland.

3. PayPal: Ved valg av betalingsmåten „PayPal“ avvikles betalingen gjennom PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.. Etter å ha klikket på feltet “Kjøp nå” føres du videre til PayPal Etter at PayPal har avviklet betalingen føres du tilbake til vår butikk.

4. Faktura: Regningen leveres med leveransen. Regningsbeløpet må betales til angitt konto innen 30 dager.

6. Forbehold av eiendom

Den leverte varen er vår eiendom helt til beløpet og alle krav i forbindelse med bestillingen er betalt. Dersom du betaler senere enn 10 dager etter frist, har vi rett til å kansellere kontrakten og kreve varen i retur.

7. Garanti

1. Garantireglene gjelder iht. loven.

2. Vi er ansvarlig for skadeserstatning i tilfelle av bokstav a) til d) som følger:

(a) ubegrenset for livstruende, fysisk og/eller helsemessig skade, samt forsettelig eller grovt uaktsomme skader.

(b) for skader som oppstår på grunn av at skriftlig garanti ikke overholdes i omfang av bestillerens formueinteresser, som dekker garantiens formål og kunne erkjennes ved inngåelse av denne.

(c) i tilfeller der vi er ansvarlig for produktet iht. produktansvarsloven,

(d) skaderstatningsansvaret er begrenset til gjeldende skadeomfang ved overtredelse av vesentlige kontraktsmessige forpliktelser på grunn av lett uaktsomhet, der vi vil kunne regne med at det vil kunne oppstå slike forhold ved kontraktsinngåelsen. Vesentlige kontraktsmessige forpliktelser er grunnleggende forpliktelser som var utslagsgivende for inngåelse av kontrakten og som du regner med vil overholdes.

3. Utover dette er enhver skadeserstatning fra oss utelukket, samme på hvilket juridisk grunnlag.

4. Tilfeller av foreldede skades- og erstatningskrav på 12 måneder i avsn. 1 del d) Foreldelsesfristen begynner iht. 199 BGB.

5. Såfremt vårt ansvar utelukkes iht. disse bestemmelsene, gjelder dette også for våre instanser og dem som utfører oppdragene, særlig våre medarbeidere.

8. Tilbakekallelsesinformasjon

Angrerett

Du har rett til å tilbakekalle denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi grunn. Angrefristen er på fjorten dager og begynner

- ved digitalt innhold (eBooks, MP3) - fra den dagen kontrakten inngås,

- ved kontrakter til levering av varer fra den dagen da du eller en tredjepart du har nevnt som ikke er leverandør, har overtatt varen.

 

For å utøve angreretten til å tilbakekalle kontrakten, må du meddele oss, (Stiftung Gralsbotschaft Deutschland, Außenstelle Ditzingen, Schuckertstraße 8, 71254 Ditzingen, Deutschland, Telefon: + 49 (0)7156 9532-15, Faks: +49-(0)7156-18663, e-post: info@gral.de) dette med entydig erklæring (f.eks. Et postlagt brev, telefaks, eller e-post). Du kan bruke malen på angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

For å kunne benytte angrefristen må du sende en melding om at du ønsker å bruke angreretten før angrefristen er utgått.

 

Følger av tilbakekallelse:

Dersom du har tilbakekalt kontrakten, må vi omgående og senest innen fjorten dager fra den dato vi mottok tilbakekallelsen, tilbakeføre alle betalinger som vi har mottatt av deg, inklusive leveransekostnader (med unntak av ekstrakostnader som er oppstått pga. at du har valgt en annen type leveranse enn den gunstigste standardleveransen som vi tilbyr). Vi bruker samme betalingsmåte til tilbakebetalingen som du brukte ved den opprinnelige overføringen, med mindre vi har uttrykkelig avtalt noe annet med deg, i så tilfelle vil vi beregne gebyr for tilbakebetalingen. Vi kan motsi oss tilbakebetaling til vi har mottatt returvaren eller du har gitt oss bevis på at du har sendt varen i retur, alt ettersom hva som er tidligst.

Du må omgående returnere varen og i hvert tilfelle senest innen fjorten dager fra den dagen du tilbakekalte kontrakten. Fristen er overholdt hvis du sender varen inne fristen på fjorten dager er utgått.

Du må betale kostnadene for returfrakt av varen.

Du må kun dekke eventuell verdiforringelse av varen, dersom denne verdiforringelsen ved kontroll av varens tilstand, egenskaper og funksjon skyldes feil håndtering av den fra din side.

9. Detaljerte anvisninger for bestilling i nettbutikk.

1. Ved bestilling i nettbutikk må følgende trinn utføres:

Velg ønsket vare og legg den i varekurven.

Klikk på “Mitt varekjøp” og kontroller kjøpet. Her kan du oppgi mengde, endre artikkel og bruke rabattkoder.

Klikk på “Kjøp nå”. Du blir bedt om å logge deg på en brukerkonto, eller bestille som gjest uten påmelding (dette er kun mulig dersom det ikke ligger nedlastningsprodukter i varekurven), eller melde deg på. Her kan du be om nytt passord hvis du har glemt det.

Oppgi faktura- og leveringsadresse. Begge adressene kan være forskjellige. Dersom det kun ligger nedlastningsprodukter i varekurven, faller leveringsadressen bort.

Så beregner butikken forsendelseskostnadene på grunnlag av adressen. Dersom det kun ligger nedlastningsprodukter i varekurven, faller dette trinnet bort.

I følgende trinn kan du velge ønsket betalingsmåte.

I siste trinn i bestillingen kan du kontrollere og bearbeide alle opplysninger (navn, adresse, betalingsmåte, bestilt vare) før du sender bestillingen ved å godkjenne våre forretningsvilkår AGB og klikker på “Kjøp nå”. Dersom du ønsker å bearbeide produktvalget, klikker du på “Endre varekurv”. Dersom du ønsker å endre adressat og betalingsmåte, klikker du på dette trinnet i bestillingsprosedyren.

2. Du vil straks ha tilgang til nedlastningsprodukter etter det bekreftes at betalingen er inngått av betalingssystemtilbyderen i linken i vår bekreftelses e-post, eller i brukerkontoen under “mine nedlastningsartikler”.

3. Kontraktsspråket er det som de generelle forretningsvilkårene viser under bestillingsprosedyren som blir tilsendt via E-post. Vi lagrer kontraktsteksten og sender deg påloggingsinformasjonen og våre generelle forretingingsvilkår via e-post. Utover dette kan du ikke laste ned kontraktsteksten.

Ved bestilling av nedlastningsprodukter får du regningen tilsendt per e-post.

Forretningsvilkårene som er gyldige nå kan du se på: https://nb-international.gralsbudskap.org/gtc

4. Dersom du er registrert som kunde i vår butikk, kan du også se tidligere bestillinger på din brukerkonto under “Mine bestillinger”.
https://nb-international.gralsbudskap.org/sales/order/history/

10. Personvern

For å kunne avvikle kontrakten vi har inngått med deg, må vi bruke dine personopplysninger. Du kan få nærmere opplysninger om de innhentede opplysningene og bruken av dem i vår personvernerklæring.

11. Tilbyders identitet, kontakt.

1. Tilbyder er

Stiftung Gralsbotschaft
Lenzhalde 15
70192 Stuttgart
Deutschland
Telefon: + +49 (0)7156 -9532-15, Faks: +49 (0) 7156 / -18663
E-post: info@gral.de

USt-IDNr.: DE 147839347

Styreleder: Michael Oort

2. Du kan stille krav til adressen ovenfor.

12. Tvisteløsning på nett.

Den europeiske kommisjon har en plattform for tvisteløsning på nett (OS). Denne plattformen skal være kontaktsted for ikke-rettslig tvisteløsning av saker som gjelder kontraktsmessige forpliktelser ved nettkjøpskontrakter og netttjenestekontrakter.

Du finner plattformen på http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vi er ikke forpliktet til og heller ikke villige til å delta i en tvist eller forbrukervoldgiftssinstans.

13. Sluttbestemmelser

1. Tysk rett gjelder med unntak av FNs kjøpsrett for alle tvister som oppstår av eller på grunn av denne kontrakten. Dersom du er forbruker, gjelder dette valget av juridisk instans kun i den grad ikke obligatoriske forbruksforskrifter i landet der du oppholder deg som forbruker ved bestillingstidspunktet.

2. Dersom enkelte vedtak i de generelle forretningsvilkårene ikke gjelder eller blir satt ut av kraft, vil dette ikke gjelde de øvrige forretningsvilkårene.

 

14. Angreskjema

Til
Stiftung Gralsbotschaft
Außenstelle Ditzingen
Schuckertstraße 8
71254 DITZINGEN
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 (0)7156 -9532-15, Faks: +49 (0) 7156 / -18663
E-post: info@gral.de

Herved tilbakekaller jeg/vi kontrakten som jeg/vi har inngått om kjøp av følgende varer / ytelse av følgende tjeneste (*).

 

 

Bestilt den:

 

Mottatt den:

 

Navn på forbruker(e)

 

 

Adresse til forbruker(e)

 

 

Forbrukers underskrift (kun ved papirhenvendelse):

 

 

Dato:

(*) Stryk det som ikke passer.