Fraktkostnader

Land Fraktkostnader
DE, AT, HU 0 EUR
FR 4,00 EUR
EU 0-10 kg: 8,50 EUR
10-25 kg: 15 EUR
>25 kg: 30 EUR
Verden 0-10 kg: 12,50 EUR
10-25 kg: 25 EUR
>25 kg: 50 EUR

Det påbeløper seg ingen forsendelseskostnader for bestilling av nedlastningsprodukter.