Personvern

1.1 Følgende personvernerklæring gjelder for bruk av nettsiden shop-gral.com og tjenesten som tilbys der. Denne nettsiden er et tilbud fra Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Deutschland, E-Mail info@nullgral.de som ansvarlig i henhold til art. 4 EUs personvernforordning („DS-GVO“).

1.2 Det er viktig for oss å beskytte dine personopplysninger, særlig når det gjelder personvernrettigheter ved bearbeiding og bruk av denne informasjonen. Dette dokumentet gir informasjon vi om bruken av personopplysninger ved bruk av vår nettside. Personopplysninger er alle opplysninger vedrørende din person, som navn, adresse, e-postadresser, brukeradferd.

2. Automatisert innhenting og bearbeiding av data med nettleser

2.1 Som på alle nettsider innhenter vår server automatisk og midlertidig opplysninger i server-loggfilene som formidles av nettleseren, med mindre du har deaktivert den. Dersom du ønsker å se nettsiden vår, innhenter vi følgende opplysninger som er teknisk nødvendig for oss for å vise nettsiden vår, og for å kunne garantere stabilitet og sikkerhet (juridisk grunnlag Art. 6 ledd. 1 lit f) DS-GVO):

  • IP-adressen til forespørrende datamaskin

  • Kundens filforespørsel

  • http-svarkode

  • Internettsiden som du går inn på for å besøke oss (Referrer URL),

  • Tidspunktet for serverforespørselen

  • Nettlesertype og versjon

  • Anvendt driftssystem til forespørrende datamaskin

Det foretas ingen personifisert vurdering av server-loggfilene. Tilbyder kan ikke tilordne disse opplysningene til bestemte personer på noe som helst tidspunkt. Disse dataene blir ikke slått sammen med andre datakilder med mindre du samtykker til dette, f.eks. ved å melde deg på nyhetsbrevet (se ledd. 3.2).

3. Bearbeiding og innsamling av frivillig oppgitte opplysninger

3.1 Generell kontakt

Dersom du har gitt oss personopplysninger per E-post, via vår nettside eller på annen måte (navn, fornavn, e-postadresse, adresse) gjøres dette generelt på frivillig basis. Disse opplysningene brukes for å avvikle kontraktsforholdet, til å bearbeide dine forespørsler hhv. Bestillingen din og til egen markeds- og meningsforskning og til egen post- og e-postreklame. Annen bruk, særlig videreformidling av opplysningene til tredjeperson til markedsforings, markeds- eller meningsforskning foreligger ikke. Juridisk grunnlag er paragraf 6 avsn. 1 lit. b) DSGVO oder Paragraf. 6 avsn. 1 lit. f) DSGVO.

3.2 Nyhetsbrev

Dersom du ønsker å abonnere på nyhetsbrevet, trenger vi din e-postadresse og du kan oppgi navnet ditt frivillig. Sammen med e-postadressen registreres og lagres også opplysningene som formidles automatisk via nettleseren din (driftssystem, nettlesertype og -versjon, referrer-URL og IP-adressen din). Disse opplysningene brukes kun til å kommunisere med deg i forbindelse med nyhetsbrev-tilbudet. Når du abonnerer på nyhetsbrevet samtykker du i at vi lagrer de ovenfornevnte opplysningene for å sende nyhetsbrevet.

Vi bruker den såkalte Double-opt-in-prosedyren til påmelding av nyhetsbrevet. Det betyr at vi sender deg en e-post til den oppgitte e-postadressen og ber deg om å bekrefte at du ønsker å få tilsendt nyhetsbrevet. Dersom du ikke bekrefter påmeldingen innen 14 dager, vil informasjonen bli slettet. Dessuten lagrer vi den IP-adressen du har brukt og tidspunktene for påmelding og bekreftelse. Hensikten med denne prosedyren er å påvise påmeldingen din og kunne oppklare ev. misbruk av dine personlige data. Juridisk grunnlag for paragraf 6 avsn. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.

Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke for fremtiden. Du utføre tilbakekallelsen ved å endre innstillingene i nyhetsbrevet på vår nyhetsbrevside.

4. Videreformidling til tredjepart

4.1 Hvis du har gitt oss personopplysninger, vil disse vanligvis ikke videreformidles til tredjeperson. Videreformidling skjer kun

– dersom du har samtykket i dette (se ledd 3.2). Ved innsamling av data får du meddelt kategorier av mottakere.

– til innhentede underleverandører i forbindelse med bearbeiding av dine forespørsler, dine bestillinger og bruk av våre tjenester underleverandører som kun bruker de nødvendige data b som de får formidlet for å utføre dette oppdraget.

– i forbindelse med bearbeiding av oppdragsdata iht. paragraf 28 DS-GVO til eksterne tjenesteytere. Disse er utvalgt med omhu og instruert om å følge våre anvisninger, samt bestemmelsene i DS-GVO og kontrolleres regelmessig.

– til instanser som krever opplysninger i forbindelse med overholdelse av juridiske forpliktelser.

4.2 Det brukes Social Plugins på denne siden. Social Plugins er nettanvendelser som kobler denne nettsiden med utvalgte sosiale nettverk. Social Plugins er imidlertid ikke direkte innlemmet men må aktiveres med et klikk. Det opprettes først forbindelse med det sosiale nettverket med denne aktiveringen, uavhengig av om du virkelig klikker på social plugin-feltet. Ved hjelp av denne forbindelsen kan din IP-adresse og det gjeldende sosiale nettverkets brukerdata formidles. Du kan lese detaljene til de brukte social plugins på paragraf 6.

5. Cookies

5.1 Nettsiden bruker nettverkskapsler. Ved informasjonskapsler dreier det seg om tekstfiler som kan lagres lokalt i hurtigminnet i nettleseren din. Vi bruker følgende typer informasjonskapsler på denne nettsiden:

– Midlertidige informasjonskapsler (se 5.2)

5.2 Midlertidige informasjonskapsler slettes automatisk når du lukker nettleseren. Dette gjelder særlig økt-informasjonskapsler. Disse lagrer en såkalt økt-ID som kan tilordne forskjellige forespørsler på nettleseren din til en felles økt. Dermed kan din datamaskin gjenkjennes når du går inn på nettsiden igjen. Økt-informasjonskapslene slettes når du logger deg av eller lukker nettleseren.

5.3 Du kan konfigurere nettleserinnstillingene slik du ønsker og f.eks. avvise bruk av tredjeparts informasjonskapsler eller alle informasjonskapsler. Vi viser til at du kanskje ikke kan bruke alle funksjonene på denne nettsiden.

6. Lagringens varighet

Dine opplysninger brukes kun så lenge vi trenger dem til kundeforholdet, med mindre du har samtykket i eller vi har en rettmessig interesse av at de bearbeides videre. Isåfall bearbeider vi informasjonen din til du tilbakekaller samtykket eller til du motsier deg vår rettmessige interesse. Isåfall er mht. handels- og skattemessige forpliktelser å lagre din adresse, betalings- og bestillingsinformasjon i ti år.

7. Dine rettigheter

7.1 Du har overfor oss følgende rettigheter med hensyn til dine personopplysninger:

– Rett til opplysninger,

– Rett til korreksjon eller sletting,

– Rett til begrensning av bearbeidingen,

– Rett til å motsi bearbeidingen,

– Rett til å få overført data.

Skriftlige forespørsler rettes til Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart eller til e-postadressen info@nullgral.de.

7.2 Du har dessuten rett til å klage over vår bearbeiding av dine personopplysninger til tilsynsmyndighet.